Informace

Nejprodávanější

Obecné pokyny pro užívání tinktur z léčivých rostlin.

 

Pokud není na etiketě přípravku uvedeno jinak, užíváme tinktury od výrobce Bylinné kapky takto:

  • dospělí 3x denně 15 kapek pod jazyk, promnout v ústech a poté kapky polknout, v případě nepříjemně palčivého pocitu je možno těchto 15 kapek nakapat na kávovou lžičku, přidat zhruba stejné množství vody, aplikovat pod jazyk, promnout v ústech a polknout, nebo …

  • 3x denně 20 kapek do úst a polknout (bez aplikace pod jazyk a bez promnutí v ústech), nebo …

  • 3x denně 20 kapek do vody či čaje (například z důvodu odporu k alkoholu) a polknout

  • děti od 3 let (pokud není na etiketě podávání dětem výslovně zakázáno) 3x denně podáváme do vody či čaje tolik kapek, kolik je jim let (tedy například u osmiletého dítěte 3x denně 8 kapek)

  • u dětí je možné kapky nakapat do čaje či vody o teplotě maximálně 45° C, dojde k odparu části lihu, vyšší teploty mohou rozkládat některé termolabilní účinné látky.

  • přípravky doporučujeme podávat minimálně 15 minut před požitím nápoje či stravy

  • při podávání více druhů přípravků doporučujeme odstup také 15 minut mezi jednotlivými přípravky

V případě potřeby je možné zvýšit denní dávku u většiny tinktur až na 3 x 35 kapek. Bývá to vhodné zejména u lidí s nadváhou, případně pokud se účinek neprojeví dostatečně rychle. 

U akutních onemocnění se dostavují výsledky většinou v řádu několika hodin až dnů, stačí tedy jedno 50 ml balení přípravku. Chronické stavy ustupují pomaleji, první výsledky se většinou dostavují po několika týdnech či měsících. Zde je třeba 2 až 6 balení přípravku.

Obvyklá jednotlivá dávka 20 kapek obsahuje zhruba 0,4 g alkoholu. Při předpokládané rychlosti odbourávání 1 g/10 kg tělesné váhy za hodinu a předpokládané hmotnosti klienta 60 kg vychází celková doba odbourávání alkoholu po užití jedné dávky na cca 4 minuty.

Přípravky jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Schválení je k nahlédnutí v registru Rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy), výroba probíhá v naší laboratoři v režimu daňového skladu pod přímým 24 hodinovým dohledem Celní správy ČR. Jsme registrováni jako osoba povinná značit líh pod registračním odběrným číslem R040, což je k nahlédnutí na: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/stranky/rzlinternet.aspx

Tinktury je možné po naředění vodou 1:1 použít také k potírání a k obkladům. Vmícháním tinktur do vhodného masťového základu (např. ambiderman) v poměru 1 : 3 rychle získáme mast z potřebné léčivé rostliny.