Informace

Obecné pokyny pro užívání tinktur z léčivých rostlin

 

Pokud není na etiketě přípravku uvedeno jinak, užíváme tinktury od výrobce Bylinné kapky takto:

  • dospělí 3x denně 15 kapek pod jazyk, promnout v ústech a poté kapky polknout, v případě nepříjemně palčivého pocitu je možno těchto 15 kapek nakapat na kávovou lžičku, přidat zhruba stejné množství vody, aplikovat pod jazyk, promnout v ústech a polknout, nebo …

  • 3x denně 20 kapek do úst a polknout (bez aplikace pod jazyk a bez promnutí v ústech), nebo …

  • 3x denně 20 kapek do vody či čaje (například z důvodu odporu k alkoholu) a polknout

  • děti od 3 let (pokud není na etiketě podávání dětem výslovně zakázáno) 3x denně podáváme do vody či čaje tolik kapek, kolik je jim let (tedy například u osmiletého dítěte 3x denně 8 kapek)

  • u dětí je možné kapky nakapat do čaje či vody o teplotě maximálně 45° C, dojde k odparu části lihu, vyšší teploty mohou rozkládat některé termolabilní účinné látky.

  • přípravky doporučujeme podávat minimálně 15 minut před požitím nápoje či stravy

  • při podávání více druhů přípravků doporučujeme odstup také 15 minut mezi jednotlivými přípravky

V případě potřeby je možné zvýšit denní dávku u většiny tinktur až na 3 x 35 kapek. Bývá to vhodné zejména u lidí s nadváhou, případně pokud se účinek neprojeví dostatečně rychle. 

U akutních onemocnění se dostavují výsledky většinou v řádu několika hodin až dnů, stačí tedy jedno 50 ml balení přípravku. Chronické stavy ustupují pomaleji, první výsledky se většinou dostavují po několika týdnech či měsících. Zde je třeba 2 až 6 balení přípravku.

Obvyklá jednotlivá dávka 20 kapek obsahuje zhruba 0,4 g alkoholu. Při předpokládané rychlosti odbourávání 1 g/10 kg tělesné váhy za hodinu a předpokládané hmotnosti klienta 60 kg vychází celková doba odbourávání alkoholu po užití jedné dávky na cca 4 minuty.

Kombinace tinktur a užívání více tinktur najednou

Častým dotazem je, zda je možné tinktury kombinovat. Ano, je. Pro zajímavost vyrábíme cca 900 tinktur, při kombinaci dvou tinktur vzniká 404.550 možností, při kombinaci tří tinktur to je již 121,095.300 možností... Při kombinaci 4 tinktur to budou miliardy možností a tak dále.

Přípravky jsou notifikovány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Schválení je k nahlédnutí v registru Rozhodnutí hlavního hygienika (RoHy), výroba probíhá v naší laboratoři v režimu daňového skladu pod přímým 24 hodinovým dohledem Celní správy ČR. Jsme registrováni jako osoba povinná značit líh pod registračním odběrným číslem R040, což je k nahlédnutí na: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/stranky/rzlinternet.aspx

Tinktury je možné po naředění vodou 1:1 použít také k potírání a k obkladům. Vmícháním tinktur do vhodného masťového základu (např. ambiderman) v poměru 1 : 3 rychle získáme mast z potřebné léčivé rostliny.